ÜZÜMLÜ AHB VE ASM DENETİMLERİ YAPILMIŞTIR

29.05.2013 14:36

 

Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından Üzümlü Aile Sağlığı Merkezinin ve aile hekimliği birimlerinin denetimleri 28.05.2013 tarihinde yapılmış olup tespit edilen eksikliklerin 10(on) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde ilgili Aile Hekimlerine 30.05.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ek 2 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveline göre ihtar puanı cezası verilecektir. Tüm Aile Hekimlerimize duyurulur.

 

ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ