TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCUSU HEKİMLERİNE ELEKTRONİK ORTAMDA İSTİRAHAT RAPORU YAZMA YETKİSİ TANINMASI HAKKINDA DUYURU

17.07.2013 09:24

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesi ile ilgili yazılım çalışmaları tamamlanmış ve program işletime açılmıştır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları hekimleri tarafından düzenlenecek istirahat raporlarının elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesi ile ilgili olan bilgisayar programımızın test çalışmaları tamamlanmış olup, en kısa sürede işletime açılması planlanmaktadır. Söz konusu programdan istirahat raporu düzenlenebilmesi hususu birinci basamak sağlık hizmet sunucuları hekimleri tarafından mümkün olabileceği gibi, hastane yazılım firmaları tarafından yapılan ara yüz yazılım programlarından kaynaklı aksaklıkların ortaya çıktığı sağlık tesisi hekimleri tarafından da kullanıcı adı ve şifre talep edilerek sigortalılar adına istirahat raporu düzenlenebilecektir.

Buna göre, sigortalılar için istirahat raporu düzenlemek durumunda olan birinci basamak sağlık hizmet sunucuları hekimleri ile 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesisleri hekimleri tarafından bu duyuru ekinde yer alan, Doktor Yetki Tanımlama Formu doldurularak, söz konusu hekimlerin bağlı bulundukları Sağlık İl Müdürlükleri, hastane başhekimlikleri veya üniversite hastanelerinde bağlı bulunulan tıp fakültesi dekanlıklarınca onaylandıktan sonra Kuruma bir üst yazı ekinde toplu olarak gönderilmesi veya şahsen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurulması halinde bu hekimlere elektronik ortamda rapor yazabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre tahsis edilecektir.

Bir hekimin aynı anda birden fazla sağlık tesisinde görevli olması halinde, her bir tesisten istirahat raporu düzenleyebilmesi için ayrı ayrı yetki talebinde bulunması gerekmektedir.

Diğer taraftan, işyeri hekimleri tarafından düzenlenecek istirahat raporları için Doktor Yetki Tanımlama Formunun doldurulmasının dışında, hekimlere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından tanınan işyeri hekimi yetki belgesinin de söz konusu formun ekinde mutlaka yer alması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda Aile Hekimlerimizin, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve Entegre İlçe Hastanelerinde çalışan tüm hekimlerin aşağıda yer alan formu doldurarak en geç 17.07.2013 mesai bitimine kadar Müdürlüğümüzde olacak şekilde öncelikli olarak email adresimiz olan atserzincan@hotmail.com email adresimize elektronik ortamda doldurarak ya da faks adresimiz olan 0.446.226.58.23 Nolu faksımıza ve resmi yazı ile de Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili yardım almak üzere iletişim bilgisi aşağıda yer almaktadır.

 

Önemle Duyurulur

 

Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı İrtibat : E-posta : svade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48 Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA

DOKTOR YETKİ TANIMLAMA FORMU.doc (92,5 kB)

Doktor Yetki Tanımlama Formu.pdf (116,5 kB)
SGK Duyurusu.pdf (275,8 kB)