Haziran Adı Performans Değerlendirme Sonuçları

10.07.2013 09:08

İl Aile Hekimliği Performans İtiraz Komisyonu 10.07.2013 tarihinde saat 10:00 da toplanmış olup ilgili aile hekimlerinin performansa tabi iş ve işlemleri değerlendirilmiştir. Liste ekte yer almaktadır. Belge eksikliği sebebiyle kesinti uygulanan aile hekimlerinin en geç 11.07.2013 saat 10:00 a kadar istenen belgeleri komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemle Duyurulur

                                                      
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HAZİRAN 2013.xls (48640)