ASMLERDE DEFİBRİLATÖR TEMİNİ

08.06.2013 01:15

 

Konu hakkında Başkanlığımızın yazısı ekte yer almakta olup söz konusu defibrilatörün belirtilen kriterler kapsamında temini gerekmektedir.

Tüm Aile Hekimlerimize Önemle Duyurulur

Defibrilator.pdf