Hakkımızda

        Şubemiz 2012 Temmuz ayı itibari ile 663 sayılı KHK uyarınca kurulan Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde sizlerle birlikte  yeni vizyon ve misyonu ile görevine başlamıştır.

      

VİZYONUMUZ

Halkımızın sağlık düzeyinin yükseltilmesi, kaynaklarımızı uygun şekilde kullanarak daha fazla hizmetin sağlanması ve hakkaniyet ilkesi ışığında bütün bireylerin sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde ulaşmalarının gerek kır-kent ve gerekse doğu-batı arasında sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık göstergeleri ile ilgili farklılıkların azaltılması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenip yaygınlaştırılması ve herkesin sağlık kurum ve kuruluşlarına rahatça ve gönül rahatlığı ile ulaşabilmesinin sağlanması kapsamında emin ve kararlı adımlarla ilerleyerek en kısa zamanda hedeflerimize ulaşmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda,  birinci basamak sağlık hizmetlerinin  sürekli eğitimle geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin toplumun hastalık yükünün azaltılmasının yanı sıra birey ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık sistemine ağırlık verilmesi, çağdaş aile hekimliği  ile ülkemizde sağlık hizmetlerinin tüm bireylere coğrafi açıdan dengeli şekilde ulaştırılabilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplumun katılımını sağlayacak şekilde bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde koruyucu, tanı koyucu tedavi ve rehabilite edici yönleriyle sunulması amacıyla her türlü çalışmanın ve organizasyonun kurumlar ve kişilerle dayanışma içinde  plan ve programlar dahilinde yürütülmesinin sağlanmasıdır.