Haberler

TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCUSU HEKİMLERİNE ELEKTRONİK ORTAMDA İSTİRAHAT RAPORU YAZMA YETKİSİ TANINMASI HAKKINDA DUYURU

17.07.2013 09:24
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesi...

31. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

12.07.2013 11:55
İlimiz Tercan Mercan Aile Sağlığı Merkezi 02 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Çayırlı Aile Sağlığı Merkezi 05 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Mengüceli Aile Sağlığı Merkezi 41 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görev yapan aile hekimlerinin sözleşmesinin fesh edilmesi nedeniyle 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı...

Haziran Adı Performans Değerlendirme Sonuçları

10.07.2013 09:08
İl Aile Hekimliği Performans İtiraz Komisyonu 10.07.2013 tarihinde saat 10:00 da toplanmış olup ilgili aile hekimlerinin performansa tabi iş ve işlemleri değerlendirilmiştir. Liste ekte yer almaktadır. Belge eksikliği sebebiyle kesinti uygulanan aile hekimlerinin en geç 11.07.2013 saat 10:00 a...

Aile Hekimliği Birimlerinde Randevu Sistemine Geçiş

27.06.2013 16:48
    Ülkemiz genelindeki vatandaşlarımızın istedikleri hastaneden ve istedikleri hekimden randevu almalarını sağlayan Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması 01.07.2013 tarihi itibari ile aile hekimliği birimlerini de kapsayacak, vatandaşlarımız Alo 182, www.hastanerandevu.gov.tr...

30. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

25.06.2013 16:50
ERZİNCAN İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİNE 30. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ   İlimiz İliç Aile Sağlığı Merkezi 02 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Tercan Aile Sağlığı Merkezi 03 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görev yapan aile hekimlerinin sözleşmesinin fesh edilmesi...

Aile Hekimliği Birimleri Performans İşlemleri ve Okul Sağlığı Hizmetleri Uygulama Kılavuzları

20.06.2013 13:25
            Müdürlüğümüz tarafından aile hekimlerimizin performans işlemleri ve okul sağlığı hizmetleri uygulama kılavuzları kitapçık halinde bastırılmış olup en kısa zaman içerisinde dağıtımlarına başlanacaktır. Birimlere ve toplum sağlığı...

MAYIS AYI PERFORMANS KESİNTİLERİ KOMİSYON KARARI

12.06.2013 09:21
İl Aile Hekimliği Performans İtiraz Komisyonu 11.06.2013 tarihinde saat 15:00 da toplanmış olup ilgili aile hekimlerinin itirazları değerlendirilmiştir. İtirazları kabul  ve reddedilen aile hekimlerine ait liste ekte mevcuttur....

ASMLERDE DEFİBRİLATÖR TEMİNİ

08.06.2013 01:15
  Konu hakkında Başkanlığımızın yazısı ekte yer almakta olup söz konusu defibrilatörün belirtilen kriterler kapsamında temini gerekmektedir. Tüm Aile Hekimlerimize Önemle Duyurulur Defibrilator.pdf

ÜZÜMLÜ AHB VE ASM DENETİMLERİ YAPILMIŞTIR

29.05.2013 14:36
  Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından Üzümlü Aile Sağlığı Merkezinin ve aile hekimliği birimlerinin denetimleri 28.05.2013 tarihinde yapılmış olup tespit edilen eksikliklerin 10(on) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Eksikliklerin giderilmemesi...

Performans Kesintileri

23.05.2013 14:42
Performans Kesintileri           Nisan ayına ait performans değerlendirmeleri Performans Değerlendirme Komisyonunca yapılmış olup kesintilere ait tablo www.erzincanhsm.gov.tr adresinde yayınlanmıştır önemle duyurulur.

Aşı Haftası

23.05.2013 14:14
    AŞI HAFTASI (22 Nisan - 27 Nisan 2013) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ “Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı” “Başkalarının ve kendi sağlığınız için aşılanın. ” “Kendini koru, hastanı koru, aşılan. ” “Sağlık için yaşam boyu aşı. ” “Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk” “Aşılanın, Önleyin, Korunun”
Öğeler: 1 - 11 / 11